Skip to content

11/09/2022 News

ТоталЕнерджис ЕП България подкрепя и участва в Лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“

Завърши петото издание на Лятна Школа „Мениджмънт в енергетиката“, организирана от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „Ютилитис“. В нея се включиха 35 студенти, докторанти и млади специалисти от енергийни компании, а Доц. д-р Атанас Георгиев, Декан на Факултета и Константин Константинов, изпълнителен директор на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД откриха събитието.

Целта на тази школа е да предоставя качествено следдипломно обучение, възможност за обмяна на опит и изграждане на връзки между участници, лектори, спонсори и организатори.

Участниците се запознаха с теми като: борсова търговия с електроенергия, предизвикателства в управлението на проекти за нови ядрени мощности, европейската енергийна политика, процеси по лицензиране в енергетиката, добри практики при изграждане на ВЕИ-проекти и др.

Summer school Energy management

Лекция на тема „Енергиен преход в действие“ изнесе Управителят на ТоталЕнерджис ЕП България, Ив лю Стънф, който обясни ангажимента на TotalEnergies за нетни нулеви емисии до 2050 г. и амбицията на компанията  да бъде един от световните лидери в енергийния преход и следователно бързо да се трансформира в мултиенергийна компания, ангажирана да предоставя енергия, която е все по-достъпна, чиста, надеждна и достъпна за възможно най-много хора.

Благодарение на фирмите спонсори, сред които и ТоталЕнерджис ЕП България, всички студенти имаха възможност да участват безплатно в школата.

Повече информация 

Пета лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ на Стопанския факултет и сп. „Ютилитис“