Skip to content

Проучвателна и сеизмична дейност на ТоталЕнерджис в „Блок Хан Аспарух“

hanasparuh location map

ТоталЕнерджис и партньорите му реализираха две големи кампании за събиране на сеизмични данни в Черно море на „Блок Хан Аспарух“. Първото изследване беше проведено през 2012-2013 г. от ОМВ в западната част на блока (това беше най-голямото изследване в Черно море по това време). Второто изследване, извършено в източната част на блока, беше успешно завършено от ТоталЕнерджис през май 2020 г.

Придобихме 3D сеизмични данни  от 7740 км2 през 2012 г. и 5600 км2 през 2020 г. от „Блок Хан Аспарух“. Блокът вече е почти изцяло покрит с висококачествена сеизмична технология за изобразяване. Местоположенията на сондажите се определят оптимално чрез комбиниране на анализа на 3D изображението на подземното пространство заедно с геоложка информация, идваща от съседни сондажи и геоложки познания за района. През 2020 г. в сложния период в началото на пандемията COVID-19, ТоталЕнерджис успя да организира и проведе дейностите. Използван беше един от най-големите сеизмични кораби в света (Ocean Vega). Благодарение на отдадеността на екипа на изпълнителя на сеизмични изследвания (Shearwater), кампанията беше успешна.

Първата сеизмична кампания помогна да се разбере геологията на западната част на блока, да се изберат локации и да се осъществят безопасно първите три проучвателни сондажа, които показаха наличие на петролна система.

Втората кампания имаше за цел да заснеме в триизмерно изображение подземното пространство в източната част на блока и да определи евентуално местоположение на бъдещи проучвателни сондажи.

Технология от висок клас

Всеки е запознат с използването на ехографията за наблюдение на бебета. Събирането на сеизмични данни работи  на същия принцип, но в много по-голям мащаб с цел изобразяване на подземното пространство.

Огромно количество данни са събрани от сеизмичните изследвания на „Блок Хан Аспарух“: около 350 000 гигабайта данни са записани през 2020 г. (това е еквивалентно на размера на колекция от около двеста хиляди двучасови филма в цифров формат!).

За да се получи триизмерно изображение на подземното пространство на цялата зона със записаните данни, са необходими няколко месеца високотехнологична обработка със суперкомпютри като Пангея на ТоталЕнерджис.

Възможности за енергийна диверсификация

Успешното проучване може да доведе до бъдещо добиване на въглеводороди в България. Това определено би отворило нови хоризонти за енергийни източници за България. Кампаниите за придобиване на сеизмични данни, извършени в „Блок Хан Аспарух“, определено са крайъгълен камък в разбирането на ресурсния потенциал на дълбоководния сектор на Черно море.

Прокарване на проучвателни сондажи

През април 2016 г. сондажният кораб Noble Globetrotter II се отправи към местоположението на първия проучвателен сондаж в „Блок  Хан Аспарух“ за проучване за въглеводороди. „Полшков-1“ беше първият дълбоководен сондаж в българската акватория на Черно море.

Сондажният кораб Noble Globetrotter II

Сондажният кораб Noble Globetrotter II

Сложни операции и най-модерни технологии

Това пътуване назад във времето в подземните геоложки формации на Земята изискваше професионален опит и познания – характеристики, каквито екипът на „Блок Хан Аспарух“ притежава. Нашите специалисти се  изправиха пред предизвикателството да преодолеят 2000 м вода и 4000 м скали. Сондажната кампания бе обезпечена от цялостна логистична верига, в която влизаха 3 снабдителни кораба, 2 хеликоптера и наземна логистичнабаза във Варна.
ТоталЕнерджис разчиташе на сондажния кораб от последно поколение Noble Globetrotter II, който има отлично представяне по отношение на безопасността на операциите и използва напреднали конвенционални технологии. Сондажният кораб е последна дума на техниката и има система за динамично позициониране, при която компютър управлява автоматично мощността на 6 витла, за да държи плавателния съд на място в открито море при каквито и да е метеорологични условия. Сондажният кораб е оборудван и с дистанционно управляема подводница, която наблюдава какво става на морското дъно.

Продължаващи усилия за търсене на въглеводороди в Черно море

Втори проучвателен сондаж, „Рубин-1“, започна в края на септември 2017 г. Ангажиран беше отново същият сондажен кораб. Пристанище „Леспорт”, Варна остана брегова база за извършване на логистичните операции и бяха използвани същите снабдителни кораби и хеликоптери. Този втори дълбоководен сондаж отново беше в изключителната икономическа зона на България в Черно море, този път приблизително на 90 км от най-близката точка на крайбрежието и на 14 км североизточно от „Полшков-1“. Операциите приключиха през януари 2018 г.

Третият сондаж, „Мелник-1“, бе направен в периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г.

Трите проучвателни сондажа показаха съществуването на петролна система в дълбоките води на Черно море.

Всички дейности са проведени в съответствие с най-високите стандарти за здраве, безопасност  и околна среда, както и по най-ефективния и професионален начин.