Skip to content

ПОВЕЧЕ ЗА СИНТЕТИЧНОТО МАСЛО

Какво представлява синтетичното масло?

Синтетичното масло е лубрикант, които се състои от химични съединения, които са направени изкуствено. Синтетичните лубриканти могат да бъдат произведени с помощта на химически модифицирани петролни компоненти, а не изцяло от суров нефт, но също така могат да бъдат и синтезирани от други суровини. Синтетичното масло се използва като заместител на лубрикандт, рефиниран от нефт при работа в екстремни температури.

Какво е синтетична смес масло?

Част-синтетичен, наричан също синтетична смес или полусинтетични-масла са смеси от минерално масло (конвенционална) и синтетично базово масло.

Синтетичните смеси масла позволяват да съчетаят по-добро цялостно представяне на синтетичните масла  с добро съотношение качество/цена.

Синтетично масло срещу конвенционалното

Синтетичните масла имат пет основни предимства пред конвенционалните моторни масла:

  • Устойчивост при много високи температури. Синтетичните масла безопасно могат да се справят при по-високи работни температури, без да имат проблеми.
  • По- добро представяне при ниски температури, което прави студения старт по-лесен. Синтетиката се движи свободно и при изключително ниски температури (-30 °/- 40° C).
  • По- добра защита на двигателя. Тъй като моторното масло минава през двигателя, някои от добавките може да бъдат изгубени. Синтетичните моторни масла се противопоставят по- добре при тежки товари, в сравнение с конвенционалните масла. Синтетичните моторни масла поддържат своя вискозитет, което им позволява да предложат по-добра защита на двигателя и издържат при по-екстремни условия на двигателя.
  • По- ниска консумация на масло. Синтетичните моторни масла се изпаряват по- малко в сравнение с конвенционалните моторни масла. Един добър синтетик ще загуби само около четири процента от теглото си, когато се движи с 400 градуса в продължение на шест часа, в сравнение със загуба от 30% масло при конвенционалните. По-ниската скорост на изпарение означава по-малко консумацията на масло.
  • По-чисти двигатели. Синтетиката не се разгражда или утаява нагоре толкова бързо, колкото обикновените минерални масла. Това означава, че при кратко пътуване до магазина и обратно или градско шофиране през зимата не се натрупват утайки в двигателя и се поддържа ефективно смазване на двигателя.