Skip to content

Световен ден за безопасност при работа

World Day for Safety

Световният ден за безопасност при работа, обикновено на 28 април, е възможност да си припомним важността на тази наша ценност и колко здраво е закотвена във всичко, което правим. В ТоталЕнерджис, Безопасността - За мен, за теб, за всички - е основна част от нашия бизнес и основен приоритет за цялата компания, екипите й и външните партньори, които споделят нашите успехи и трудности. 
 
Всяка година се обеднияваме около тема за безопасност и водим диалог между служители на TotalEnergies и подизпълнители, да се поучим от опита, да попитаме за подобрения, да обсъдим добри практики. Обмяната на опит и знания има за цел да повиши нивото на безопасност и информираност на работното място. 
 
Световният ден за безопасност е възможност да представим и стартираме най-новите инициативи по безипасност, да си припомним и помислим върху ежедневните ни трудности и да повишим нашата ангажираност.