Skip to content

Нашите ценности

Тотал се развива, Тотал се променя и става TotalEnergies.
 
Въглеродна неутралност в TotalEnergies е повече от просто думи и просто стремеж. Това е път, който сме избрали решително да поемем. Това означава осезаеми инвестиции и развитие на умения. Тя представлява път, който ще означава взискателни стандарти за нас и търпение за нашите заинтересовани страни.
 
Това изисква от нас да разчитаме преди всичко на себе си и да се доверим на нашите ценности: Безопасност, Уважение един към друг, Пионерски дух, Задружност, С мисъл към изпълнението.

Safety
Безопасността е ежедневната битка, която трябва да се води със смирение и бдителност. Не можем никога да изоставим бдителността си по отношение на безопасността. Ние винаги я третираме като въпрос както на индивидуална, така и на колективна отговорност. Можем да бъдем устойчиви само ако сме в безопасност и надеждни. В TotalEnergies безопасността на един човек е безопасността на всички.
Respect for each other
Уважението един към друг е ценност, в която всяка дума има еднаква тежест. Това поставя хората в центъра на нашия колективен проект. Всеки ден ние се стремим да въплъщаваме този принцип, като поддържаме добри работни отношения и се вслушваме един в друг, като проявяваме най-голямо уважение към човешките права, показвайки непоколебима почтеност, прегръщайки разнообразието и обръщайки внимание на качеството на трудовите отношения в компанията.
The pioneer spirit
Пионерският дух ни дава увереността, чувството за приключение и смелостта да завладеем нови територии и решително да се впуснем в стратегия, която приветства други енергии. Всеки ден, този дух ни насърчава да бъдем любопитни и иновативни и ни учи как да се адаптираме и как да преодоляваме трудностите. Тази ценност ни е движила в миналото, движи ни днес и ще продължи да го прави и утре.
solidarite
Задружността отразява как си взаимодействаме, видимо в екипния дух, който ни позволява уверено да се изправим пред неизвестното заедно. По отношение на нашите служители, ние заставаме заедно, за да дадем възможност на всички да растат в грижовна среда и да черпим подкрепа от нашата обща сила като екип. Извън организацията тази ценност ни принуждава да поемем отговорностите си, независимо дали в бизнеса или пред обществото. Освен нашите договорни задължения, ние работим ръка за ръка с местните общности, за да насърчим развитието в нашите страни-домакини.
performance-minded
С мисъл към изпълнението описва как работим. Размерът и стойността на нашите проекти и индустриалните рискове, които управляваме, изискват максимален професионализъм. Затова ние поставяме толкова високи стандарти: просто да направим нещо не е достатъчно; трябва да го направим изключително добре. Подобно на другите ни ценности, тази култура ще ни позволи да постигнем амбицията си да станем отговорен енергиен лидер.

Ценностите Безопасност, Уважение един към друг, Пионерски дух, Задружност, С мисъл към изпълнението представляват онази част от идентичността на TotalEnergies, която се споделя от всички. Ден след ден тези ценности ръководят нашите действия и взаимоотношенията ни със заинтересованите страни, като същевременно служат като основи за постигане на нашата колективна амбиция, която е да бъдем участник от световна класа в енергийния преход.