Skip to content

ОМВ Офшор България

ОМВ Офшор България е 100% притежание на ОМВ Петром след транзакция, приключена през август 2020 г. Така делът на ОМВ Петром в проучвателния „Блок Хан Аспарух“ чрез ОМВ Офшор България ООД е 42,86%.
ОМВ Петром е най-голямата енергийна компания в Югоизточна Европа.

Компанията е активна във всеки аспект на веригата за създаване на енергийна стойност: от сондажи, добиващи нефт и газ, до рафиниране и дистрибуция на горива, доставка на газ и производство и доставка на електроенергия.