Skip to content

КАКЪВ ВИСКОЗИТЕТ МАСЛО ДА ИЗПОЛЗВАМ?

Може би се чудите какво е значението на вискозитета за вашия двигател.

Вискозитетът определя колко лесно маслото се изпомпва до работните компоненти, колко лесно преминава през филтъра и колко бързо да се отцежда обратно към двигателя. Колкото по-нисък е вискозитетът, толкова по-лесно това ще се случи.

Вискозитетът на течността е важен, защото той е пряко свързан с неговите товароносещи способности. Колкото по- голям е вискозитетът на течността, толкова по-голямо натоварване може да издържи. Вискозитетът на течността трябва да е подходящ за разделяне на движещите се части при нормални експлоатационни условия ( температура и скорост).

Знаейки, че вискозитетът на течността е пряко свързан с неговата способност за превоз на товари, човек би помислил, че колкото по-голям е вискозитетът на течността, толкова по-добре. Факт е, че използването на течност с висок вискозитет може да бъде също толкова вредно, колкото използването на твърде светло масло.