Skip to content

Stop Card: разрешаваме на всеки служител да предприеме действие

Stop card BG

Стартиран през 2015, този инструмент е на разположение на всички служители и партньори на ТоталЕнерджис в световен мащаб. Картата дава правомощието на притежателя й да се намеси по всяко време, ако нечие действие или ситуация застрашава другите хора, съоръжение или околоната среда. Намесата може да бъде всичко от задаване на прост въпрос, за да се уверим, че няма риск, до спиране на текущата работа. 
 
Последвалата дискусия с работещите и ръководителите цели да спре опасното действие. Ако проблемът не може да се разреши незабавно, работата спира до внедряването на подходящи мерки. 
 
Тъй като целта е да се проведе конструктивен разговор, никой не следва да се тревожи, че ще бъде порицан за използване на Стоп картатат, независимо от ситуацията.