Skip to content

КСО и устойчиво развитие

През 2021 г. Тотал стана ТоталЕнерджис. Това ново име илюстрира новата амбиция на компанията да стане играч от световна класа в енергийния преход и да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. заедно с обществото.

ТоталЕнерджис ЕП България има специална програма за КСО в България в съответствие с амбицията на нашата компания да бъде отговорна мултиенергийна компания и с Програмата за ангажиране на общностите наФондация ТоталЕнерджис. Ние се ангажираме да работим заедно с нашите местни заинтересовани страни и да създаваме дългосрочна стойност за тях, като им помагаме да се справят със своите обществени и екологични предизвикателства и по този начин допринасяме за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Фондация ТоталЕнерджис обхваща обществените инициативи, провеждани ежедневно по цял свят от филиалите и корпоративната фондация на компанията. Програмата се фокусира върху четири приоритетни области, съобразени с историята, бизнеса и ценностите на ТоталЕнерджис:

  • Включване и образование
  • Пътна безопасност
  • Климат, крайбрежни зони и океани
  • Културен диалог и наследство.

В България ние концентрираме усилията си върху сътрудничество с местните висши учебни заведения за обучение на български специалисти в областта на нашия бизнес, за да помогнем на младите хора да се влеят в редиците на работещите, върху инициативи, свързани с Черно море, където се провежда нашата дейност и върху проекти за пътна безопасност и енергийна и екологична осведоменост в училищата.
Всичко това е подкрепено от добро управление, прозрачност, бизнес етика и зачитане на правата на човека.