Skip to content

Какво правим

What we do

ТоталЕнерджис (понастоящем с дял от 57,14%) заедно с ОМВ Петром (а първоначално и с Репсол) имаразрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух” в дълбоководната част на Черно море от месец юли 2012 г. ТоталЕнерджис е оператор на блока от април 2014 г. и отговаря за прокарването на проучвателните сондажи. Блокът е разположен на около 120 км от брега на дълбочина 200-2000 м. 

В този проект ТоталЕнерджис прилага своя световно признат опит в дълбоководните морски технологии, управлението на проекти и разработването на находища и своите най-високи стандарти за здраве, безопасност и околна среда (ЗБОС).

ТоталЕнерджис EП България откри своя офис в София през 2014 г. Оттогава се стреми да изгражда и поддържа отношения, основаващи се на доверие, с всички заинтересовани страни, включително правителството, неправителствените организации, бизнеса и академичната общност.