Skip to content

КАК ДА СЕ СМЕНИ МАСЛОТО НА МОТОР? КАК ДА СМЕНИМ МАСЛОТО НА МОТОЦИКЛЕТА?

Необходимо е да смените маслото на вашия мотор? Направете го лесно сами! Нека ви покажа как да смените вашето масло само за 30 минути! На първо място, не забравяйте, че вашето масло трябва да се сменя на всеки 5000км.

Ще имате нужда от контейнер, в който да поставите използваното масло, чифт ръкавици, хартиени кърпи, пробка за източване на масло, уплатнение, фуния, маслен филтър, който отговаря на вашия мотор, гаечен ключ и филтър гаечен ключ. Това е всичко и вие сте готови да смените вашето масло! Поставете превозното средство върху равна повърхност и се уверете, че двигателят е леко топъл и е изключен за около минута.

Поставете контейнера за източване под картера.

Извадете щепсела за наливане на масло от картера. След това внимателно развийте пробката с помощта на гаечен ключ. Изчакайте докато маслото е напълно източено.

Развийте стария си филтър. Вече сте готови да почистите тапата за наливане на масло и да замените масления филтър и уплътнението.

Изсипете малко количество масло в новия филтър с помощта на фунията и поставете тънък слой масло върху новото уплътнение. След това почистете тапата за наливане на масло и изпускателната пробка.

 

Поставете отново филтъра ръчно и се уверете, че пробката е затегната по начина определен от производителя.

Как да попълните картера с ново масло? Преди да започнете, проверете дали сте избрали маслото, което се препоръчва от производителя. За да направите това, погледнете ръководството на вашето превозно средство.

Сега внимателно се налива масло в картера с помощта на фуния.

Изчакайте две минути и след това поставете обратно запълващия щепсел.

Стартирайте вашия двигател и го оставете да работи няколко минути. Проверете нивото на маслото си отново и повторете процеса още няколко пъти ако е необходимо, докато маслото достигне максималното ниво без да преминава това ниво.

Вече сте готови за безопасно шофиране. Очаквайте нови теми за поддържане на вашия двигател.

Проверете знанията си за смяна на маслото на мотоциклета като отговорите на нашите въпроси.