Skip to content

Съобщение относно дигитална достъпност

Какво е дигитална достъпност?

Достъпен уебсайт е сайт, който позволява на всички интернет потребители да имат достъп до съдържанието му без затруднения, включително хора с увреждания и използват специализиран софтуер или хардуер.
Като пример, достъпният уебсайт ви позволява да:

 • Навигирайте с гласови синтези или брайлови дисплеи (особено използвани от слепи или зрително увредени интернет потребители).
 • Персонализирате показването на сайта според вашите нужди (увеличение на знаците, промяна на цветовете и др.).
 • Навигирате без да използвате мишката, само с клавиатурата или чрез сензорен екран.
 • И т.н.

За целта сайтът трябва да отговаря на строги стандарти по време на своя дизайн и актуализации

Декларация за достъпност

ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД се задължава да направи своя интернет, интранет и екстранет уебсайт и своите софтуерни пакети достъпни в съответствие с чл.47 от Закон № 2005-102 от 11 февруари 2005 г.
За тази цел прилага следната стратегия и действия:

Тази декларация за достъпност се отнася за https://bg.totalenergies.com/

Състояние на съответствие

ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД, https://bg.totalenergies.com/, е в частично съответствие с Общите насоки за достъпност (RGAA), версия 4.1 поради изброените по-долу несъответствия и изключения.

Резултати от тестовете

Уебсайтът https://bg.totalenergies.com/ е проектиран с помощта на фабриката за уебсайтове на TotalEnergies, която позволява на TotalEnergies да създава множество уебсайтове от една и съща структура. Всички компоненти, които могат да бъдат публикувани от тази фабрика на уебсайта, се виждат от демонстратор.
Фабриката за уебсайтове е преминала обширна проверка касаеща достъпността, което означава, че структурата на всички уебсайтове, проектирани от фабриката за уебсайтове, имат същото ниво на достъпност като демонстратора.
Провеждането на одит за съответствие с RGAA за всеки от 194-те уебсайта, създадени (и още, които предстоят) от фабриката за уебсайтове, е непропорционална тежест.
Следователно одитът за съответствие, проведен от Atalan, беше извършен на демонстратора, примерен уебсайт от фабриката за уебсайтове. Той разкри, че:

 • 76% от критериите на RGAA версия 4.1 са изпълнени.

Трябва да се отбележи, че одитът не включва одит на редакционното съдържание на уебсайта (статии, новини, събития и др.). За да гарантира добро ниво на достъпност за редакционното съдържание, TotalEnergies е приложил следните действия:

 • Проверка дали интерфейсът за редакционна актуализация позволява достъпно качване на съдържание и интегриране на достъпна помощ за въвеждане.
 • Интегриране на всички редакционни правила за достъпност в ръководството за принос, предоставено на редакционните екипи.
 • Работни срещи за повишаване на осведомеността относно редакционната достъпност.
 • Бяха извършени произволни одити от дигиталното управление на достъпността на редакционното съдържание на уебсайтове, проектирани във фабриката за уебсайтове с предупреждения, насочени към мениджърите на уебсайтове, когато се установи недостъпно съдържание.

Недостъпно съдържание

Подробности относно несъответствията

Следните критерии бяха идентифицирани като несъответстващи по време на одита на достъпността на демонстратора:

 • 1.2 Правилно ли се игнорира всяко декоративно изображение от технологичната помощ?
 • 2.1 Всяка онлайн рамка има ли заглавие на рамката?
 • 3.2 На всяка уеб страница достатъчно висок ли е контрастът между цвета на текста и цвета на фона (освен в определени случаи)?
 • 3.3 На всяка уеб страница цветовете, използвани в компонентите на интерфейса или графичните елементи, носещи информация, достатъчно контрастни ли са (освен в специфични случаи)?
 • 7.1 Ако е необходимо, всеки скрипт съвместим ли е с помощта на технологията?
 • 7.3 Всеки скрипт може ли да се управлява от клавиатурата и от всички посочващи устройства (освен в определени случаи)?
 • 8.7 На всяка уеб страница всяка промяна на езика е посочена в изходния код (с изключение на специфични случаи)?
 • 8.9 На всяка уеб страница таговете не трябва да се използват само за целите на представянето. Спазва ли се това правило?
 • 9.1 На всяка уеб страница информацията структурирана ли е според подходящото използване на заглавие?
 • 9.2 На всяка уеб страница структурата последователна ли е (с изключение на конкретни случаи)?
 • 10.1 Използват ли се стилови таблици за контрол на представянето на информацията на уебсайта?
 • 10.10 На всяка уеб страница информацията не трябва да се дава само по форма, размер или позиция. Прилага ли се това правило по смислен начин?
 • 11.9 Уместно ли е заглавието на всеки бутон във всеки формуляр (с изключение на конкретни случаи)?
 • 11.13 Може ли да се отгатне резултатът от формата за въвеждане, за да се улесни автоматичното попълване с потребителски данни?
 • 13.3 На всяка уеб страница, ако е необходимо, всеки изтеглен документ има ли достъпна версия (с изключение на конкретни случаи)?

Изключения за непропорционална тежест

 • Корекцията на грешки в валидността на кода (критерии 8.2) е количествено определена и оценена като непропорционална тежест в текущото състояние на платформата.
 • Следните компоненти, налични във фабриката на уебсайта (обърнете внимание, че тези компоненти не присъстват непременно на този уебсайт) не са били одитирани, тъй като са били използвани рядко, или не са били коригирани, тъй като корекцията представлява твърде голяма тежест по отношение на честотата на използване от тези компоненти:
  • Аудио блокиране (не-често използване, нефункционален)
  • Плъзгач на публикации (нечесто използване, ще бъде премахнат)
  • Comparative table (not frequently used, planned to be redesigned)
  • Сравнителна таблица (не се използва често, планира се да бъде преработена)
  • Списъчна страница с възможност за филтриране (непропорционална тежест)

Съдържанието не е предмет на задължения за достъпност

 • Инструмент за управление на бисквитки Tealium
 • Добавяне на бутони за споделяне
 • Google ReCaptcha система
 • Damdy (Wedia) видео плейър

Създаване на тази декларация за достъпност

Тази декларация е съставена на 12/04/2021г.
Технологии, използвани за реализацията на ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД, https://bg.totalenergies.com/

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • ARIA
 • CMS Drupal

Тестова среда
Проверките за изобразяване на съдържанието бяха извършени въз основа на комбинациите, предоставени от RGAA 4.1, референтна база, със следните версии:

 • Firefox 86
 • NVDA 2020.3
 • JAWS 2020
 • Android Talkback

Инструменти за оценка на достъпността

 • Анализатор на цветовия контраст
 • Инструменти за разработка на Firefox
 • Уеб разработчик (разширения за Firefox)

Страници на демонстратора, които са били обект на проверка за съответствие.
Извадката, върху която е извършен одитът, включва задължителните страници, определени от RGAA

 1. Начало
 2. Контакти
 3. Правно съобщение
 4. Достъпност
 5. Карта на сайта
 6. Корица с една връзка
 7. Цифрова графична таблица
 8. Одитни блокове
 9. Последвай ни
 10. Бизнес
 11. Новини
 12. Списък с новини
 13. Резултати от търсенето, включително термина «TotalEnergies»
 14. Често задавани въпроси
 15. Представяне на TotalEnergies Web Factory

Обратна връзка и контакт

If you are unable to access a content or a service you can contact the person in charge of TotalEnergies Marketing Bulgaria EOOD, https://bg.totalenergies.com/ to be directed to an accessible alternative or to obtain content in another form.
Ако нямате достъп до съдържание или услуга, можете да се свържете с лицето, което отговаря в  ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД, https://bg.totalenergies.com/ , за да бъдете насочени към достъпна алтернатива или да получите съдържание под друга форма.

 • Изпратете съобщение на [email protected]
 • Свържете се с TotalEnergies S.E. - Tour Coupole, 2 place Jean Millier, Arche Nord - Coupole/Regnault, 92078 Paris-La Défense Cedex, France

Средства за защита

Използвайте тази процедура в следния случай.
Вие сте уведомили мениджъра на уебсайта за липса на достъпност, която ви пречи да получите достъп до съдържание или услуги на портала, и не сте получили задоволителен отговор.

 • Изпратете съобщение до защитника на правата (Défenseur des droits) [https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/]
 • Свържете се със защитника на правата (Défenseur des droits) delegate of your region [https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues]
 • Изпратете писмо (безплатно, не е необходим печат) Défenseur des droits Libre réponse 71120 75342 Paris CEDEX 07.