Skip to content

Безопасност при работа

12-те Златни правила

12-te zlatni pravila

Безопасността е основна ценност в Компанията. Тя е крайъгълен камък на нашето оперативно отличие във всички наши бизнес линии.

Заедно, като служители на ТоталЕнерджис и подизпълнители, нека се ангажираме лично и колективно, за да гарантираме ежедневно безопасността в нашите дейности и в нашите обекти с една обща цел: „Нула фатални инциденти.“

Нашите Златни правила, основани на научени уроци, са от съществено значение в постигането на амбицията ни по отношение на безопасността. Като поемаме отговорността и внедряването им с постоянна бдителност, за нас и нашите колеги, Златните правила ще изпълнят целта си и ще са вградени в ежедневните ни дейности.

Убеден съм, че всички инциденти могат да бъдат предотвратени!

Ангажиментът на всички системно да прилагат Златните правила, навсякъде, всеки ден, е в идеално съответствие с амбицията на Компанията: да постави устойчивото развитие в сърцето на стратегията ни, проектите ни и нашите дейности.

Мишел Шартон
Старши Вицепрезитент Здраве, Безопасност, Околна среда

Stop Card

Използването на Стоп Картата е предприемане на действие към Безопасността. 

Ние сме задължени да се намесим веднага щом ситуацията ни се стори опасна, и винаги когато Златните правила не се спазват.
Дори при съмнение, без страх от наказание, нека използваме нашата Стоп Карта!

Задавайки въпроси за безопасноста на една дейност и спирайки работата в ход, ние можем да предотвратим злополуки и да спасим животи.