Skip to content

КАКВО ОЗНАЧАВА МОТОРЕН ИНДЕКС НА ВИСКОЗИТЕТ НА МАСЛОТО (VI)?

Това е степента на промяна на вискозитета между две температури. Колкото по- нисък е вискозитета, толкова повече спада  вискозитета при загряване на маслото. Колкото по- висока е стойността на вискозитетния индекс, толкова по-малко спада вискозитета на маслото, когато то загрява. Най-общо казано, колкото по-малко се променят в редица температурите, толкова по-добре.

Скалата на вискозитета започва от 0 до 100, като 0 е най-лошото, а 100 са най-добрите.

Когато маслото загрява, способността му да осигури ефективно смазване намалява. Тъй като качеството на смазване намалява, като резултат може да се появят механични повреди от триенето и топлината. Ето защо, колкото по-дълго маслото може да запази своя вискозитет, толкова по- ефективно ще е смазването в двигателя и предотвратяването на щети. Вискозитетният индекс може да бъде полезен, тъй като по него можем да съдим за цялостното качество на маслото. Също така дава съществена информация при избора на масло за употреба при тежкотоварни превозни средства и при големи температурни разлики.

Висок или нисък вискозитетен индекс?

Смазващото средство може да бъде с висок вискозитетен индекс за една или повече от следните причини:

  • Оптималният вискозитет не е известен
  • Съществуват различни натоварвания и скорости
  • Съществуват различни температури на околната среда
  • За да се повиши енергийната ефективност
  • За да се стимулира живота на маслото (при ниска средна температура)
  • За да се стимулира живота на машината ( по-малко ремонти)

По-евтини и с по-нисък вискозитетен индекс масла могат да имат смисъл ако:

  • Скорости и натоварвания са постоянни
  • Температурата е постоянна (постоянна температура на околната среда)
  • Оптималния вискозитет при работна температура