Skip to content

ИМА ЛИ СРОК НА ГОДНОСТ МОТОРНОТО МАСЛО?

При оптимални условия (съхранявани в оригинални, неотворени опаковки при умерени температури), моторното масло обикновено остава годно за употреба за продължителен период от време. Не трябва да има отлагания на дъното на опаковката. Вие не може да разтворите отлаганията на дъното с просто разклащане на опаковката. Маслото трябва да бъде заменено.  Характеристиките на двигателното масло са най-добри, ако то бъде използвано в рамките на две до три години. След това ние препоръчваме смяна на маслото. Не слагайте старото масло в боклука. Маслото трябва да бъде рециклирано.