Skip to content

13/05/2022 News

Презентации по повод Часа на Земята и Деня на Земята

Пролетно издание на нашата кампания за осведоменост за енергията и околната среда

По повод Часа на Земята през март, два класа в Бургас обсъдиха онлайн с представител на ТоталЕнерджис ЕП България видовете възобновяеми и невъзобновяеми енергии, начините за пестене на енергия и целите на устойчивото развитие.

В допълнение към това, за отбелязване на Деня на Земята, представител на ТоталЕнерджис ЕП България посети училище „Константин Арабаджиев” във Варна.

Presentation in school

Интерактивната презентация беше с акцент върху необходимостта от опазване на околната среда, устойчивото развитие и предизвикателствата на отговорното използване на енергията. На учениците бяха подарени „Пътеводител на енергиите“ с допълнителна информация и Наръчник за морска култура. Копия от алманах „Картографиране и анализ на чувствителността на българското черноморско крайбрежие”, създаден с подкрепата на ТоталЕнерджис, бяха дарени на училището. Директорът Нели Касабова благодари на компанията за включването на нейното училище в образователната кампания.