Skip to content

02/01/2018 News

Кампания за енергийна и екологична осведоменост на Тотал E&П България в училища в Бургас

За трети път през 2017 година представители на Тотал E&П България посетиха училища по крайбрежието.

През декември 2017 г. те се срещнаха с ученици и учители от 5 училища в Бургас (ОУ "Братя Миладинови", ОУ "Васил Априлов", ОУ „Христо Ботев“ – Долно Езерово, ОУ"Любен Каравелов" и СОУ "Св.Св. Кирил и Методий"). С интерактивна презентация и кратки видеоклипове на децата бяха показани видовете възобновяеми и невъзобновяеми източници на енергия и начините за производство на енергия.

Дискусиите бяха насочени към това какво означава устойчиво развитие и какви ще бъдат целите, свързани с енергията, на настоящите и бъдещите поколения. Книжка  "Пътеводител на енергиите" с любопитни факти за историята на използването на енергията и множество образователни игри бе раздадена на около 150 ученици.