Skip to content

Висше военноморско училище "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"

NIKOLA VAPTSAROV Naval Academy

След няколкогодишно успешно партньорство с университети в столицата компанията намери нов академичен партньор във Варна - „морската столица”. Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" е най-старата техническа образователна институция в Република България с история от 141 години и многобройни постижения. Неговата мисия е да развива висококвалифицирани лидери за българския флот и морската индустрия и да ги подготвя за предизвикателствата на глобалната морска икономика.

От 2017 г. имаме активно рамково споразумение за сътрудничество с Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".
Споразумението служи като платформа за дългосрочно и стратегическо сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите. Основните му цели са да се популяризират съвременни технологии сред българските студенти и специалисти, най-добри практики в офшорната индустрия, съответните стандарти за здраве, безопасност и околна среда и да се разработят научноизследователски програми и академично съдържание, свързани с проучването и добива на въглеводороди.

Между 2017 и 2020 г. 75 студенти участваха в 3 курса.
През 2019 г. финансирахме проект на Висшето военноморско училище във Варна за създаване на център за дистанционно наблюдение за мониторинг на нефтени разливи и вземане на решения. Проектът допринася за опазването на крайбрежната зона на Черно море.

Сътрудничеството ни с Висшето военноморско училище продължи и през 2022 г. с проекта „Потенциал за офшорно производство на зелена енергия в ИИЗ на България“. С финансовата подкрепа на ТоталЕнерджис ЕП България екипът от преподаватели и студенти на Висшето военноморско училище създаде специализирани карти, насочени към локализиране на най-добрите зони за инсталиране на вятърни и подводни турбини за производство на зелена енергия в Изключителната икономическа зона на България в Черно море.