Skip to content

05/08/2021 News

Управителят на ТоталЕнерджис ЕП за България и Гърция участва в бизнес форум в рамките на срещата на върха на инициативата „Три морета“

Като част от председателството на Инициативата „Три морета“, България беше домакин на среща на върха на президентите на страните от „Три морета“ и бизнес форум на 8 и 9 юли 2021 г. в София. Бизнес форумът включваше срещи между Търговски камари, агенции за иновации и инвестиционни агенции на участващите в инициативата държави, както и паралелни срещи на бизнеса. Бяха проведени дискусии в четири панела: за енергетика, иновации, транспорт и дигитализация.

Yves Le Stunff at the business forum

Ив Лю Стънф, Управител на ТоталЕнерджис ЕП за България и Гърция, беше поканен в енергийния панел, където представи скорошното преобразуване на Тотал в ТоталЕнерджис и сподели новата цел на компанията да стане световен лидер в енергията от възобновяеми източници, в допълнение към нейните обичайни дейности, свързани с нефт и газ.

През 2020 г. ТоталЕнерджис си постави цел за нетни нулеви въглеродни емисии до 2050 г. и обнови стратегията си в съответствие с тази амбиция. Една от насоките е да стане световен лидер в областта на енергията от възобновяеми източници с цел да има портфолио с капацитет от 35 GW през 2025 г. и с капацитет от 100 GW през 2030 г. (вече с 8 GW генериращи мощности  през 2021 г. от близо 700 инсталации по целия свят).

За да научите повече за амбицията на ТоталЕнерджис: https://totalenergies.com/group/ambition

Инициативата „Три морета“:

„Три морета“ е инициатива, която всяка година събира 12 държави членки на ЕС между Балтийско, Черно и Адриатическо море: Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Страните, участващи в инициативаа, споделят едни и същи цели: икономически растеж, сигурност и по-силна и сплотена Европа. За постигането на тези цели инициативата насърчава сътрудничество за развитие на инфраструктурата в секторите на енергетиката, транспорта и дигитализацията.

https://3seas.eu/bg