Skip to content

30/03/2022 News

ТоталЕнерджис Маркетинг България достави лични предпазни средства на МБАЛ Света Анна - Варна

В отговор на 4-тата вълна на COVID-19 в България и като знак на признание за усилията на българските медици в борбата с пандемията, ТоталЕнерджис Маркетинг България реши да дари лични предпазни средства на МБАЛ Света Анна - Варна, болница от първостеппенно значение за региона. 
 
Дарението се състои от кислородни маски тип Eschmann и защитни ръкавици, използвани от медиците на първа линия и техните пациенти, идващи от всички общности на Варненския регион. 
 
Компанията остава ангажрана с нуждите на местните общности в България.