Skip to content

08/03/2022 News

ТоталЕнерджис ЕП България предостави лични предпазни средства на Центъра за спешна медицинска помощ - Варна

Във връзка с четвъртата вълна от случаи на COVID-19 в България и като признание за продължаващите усилия на българските медици за борба с пандемията, ТоталЕнерджис ЕП България, заедно с партньора си ОМВ Офшор България решиха да дарят лични предпазни средства на Центъра за спешна медицинска помощ – Варна, лечебно заведение към Министерството на здравеопазването.

Дарението се състои от кислородни маски тип Ешман и защитни ръкавици, които да се използват от персонала на първа линия и от пациентите, които са от всички общини от варненска област.

Директорът на ЦСМП изказа благодарност на ТоталЕнерджис ЕП България за второто им дарение на медицински консумативи.

ТоталЕнерджис ЕП България остава ангажиран с нуждите на местната общност във Варна и областта.

Donation to Emergency medical center