Skip to content

03/10/2023 News

ТоталЕнерджис България подкрепи и участва за пореден път в кампанията „Да изчистим България заедно“

За единайсети път през 2023 г. bTV Media Group и партньорската й мрежа обединиха усилия за опазване на природата. Тазгодишното издание под надслов „Готови сме!“, подкрепено от ТоталЕнерджис България, събра много деца, граждани, студенти, фирми и администрации, които показаха лична отговорност в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата.

С цел възпитаване на култура на по-отговорно отношение към природата и създаване на устойчиви ESG практики, ТоталЕнерджис подпомогна доброволците във Варна (между, които студенти от специалност „Инженерна екология“ на ТУ и деца от ДГ в кв. Чайка) и в Бургас с материали за почистване, а наши служители се погрижиха за парк „Овча Купел“ в София.

Let's clean up Bulgaria together
Let's clean up Bulgaria together
Let's clean up Bulgaria together
Let's clean up Bulgaria together
Let's clean up Bulgaria together