Skip to content

20/11/2017 News

Тотал E&П България взе участие в Седмата регионална конференция "България пред председателството на ЕС 2018: Нови енергийни и индустриални политики", 14-15 ноември 2017 г.

Главната цел на конференцията, организирана в София от Българския Енергиен и Минен Форум, бе да подпомогне българското правителство за формулиране на приоритетите в енергийния сектор, които ще застъпва по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Кзавие Фожрас, Управител на Тотал E&П България, участва в панела "Дизайн на енергийния пазар". След като информира присъстващите за сондажните дейности в блок "Хан Аспарух", той представи глобалната стратегия за диверсификация на Total като европейска международна енергийна компания в променящия се енергиен свят, насочена към икономика с ниски емисии на въглерод.

Тотал E&П България също така подкрепи конференцията, на която присъстваха голям брой организации от областта на енергетиката и която предостави възможности на различни заинтересовани страни да обсъдят заедно текущите енергийни теми, от значение както за региона, така и за Европейския съюз.