Skip to content

25/05/2018 News

Тотал E&П България участва в Първия Национален Форум "Енергийно обучение в България. За енергийно възпитание, образование и култура"

Първият национален форум за енергийно образование в България се проведе на 14 май 2018 г. Събитието беше организирано от Стопанския факултет на Софийския университет и от Индустриален клъстер "Средногорие". Ректори, преподаватели и студенти от български университети се срещнаха с ръководители на значими международни компании, за да споделят успешните си партньорства и инициативи. Основни теми на форума бяха "Бизнес, образование и иновации" и "Енергийното образование като модел за устойчиво развитие".

На първата сесия на Форума Вася Николовска, Съветник правни въпроси и корпоративни комуникации на Тотал Е&П България, представи визията, опита и бъдещата програма на фирмата за социални и образователни инициативи - обучения и курсове за студенти, интерактивни презентации за енергията в училищата, оборудване за лаборатории, ремонт на учебни зали.

Заедно с другите участници от Shell Bulgaria, Schneider Electric, CEZ Bulgaria, AES Eurasia, Solvay Sodi и ContourGlobal, те обсъдиха нуждите на академичните институции, началните и средните училища, както и начина, по който бизнесът отговаря на тези нужди на регионално и национално ниво. За да се постигнат по-добри резултати в енергийното обучение, мениджърите препоръчаха интегриране в образователния процес на най-нови технологии и насърчиха учителите да бъдат активни и да предлагат проекти в тази област.

Повече информация и снимки от събитието:

https://srednogorie.eu/energy-education/