Skip to content

25/04/2018 News

Тотал E&П България продължава кампанията за енергийна и екологична осведоменост в черноморските общини

Миналата седмица представители на Тотал E&П България посетиха 4 училища

Във връзка с Международния ден на Земята те се срещнаха със 120 ученици и техните учители от начални и средни училища в Старо Оряхово, Пчелник, Приморско и Бургас. Чрез интерактивни презентации те обсъдиха с децата отговорното производство и използване на енергиите, за да се постигне баланс между социалните, икономическите и екологичните потребности на настоящите и бъдещите поколения.

Учителите със задоволство отбелязаха интереса на децата към темата. Те оцениха високо помагалото "Пътеводител на енергиите", което всяко дете получи, тъй като то може да се използва в някои учебни часове или самостоятелно у дома.

На сайта на СУ „Никола Вапцаров” - гр.Приморско бяха публикувани няколко снимки и новина за тази образователната инициатива.