Skip to content

20/02/2018 News

Тотал Е&П България допринася за професионалното образование

В рамките на споразуменията си за сътрудничество с академични партньори, за пета поредна година, Тотал Е&П България предоставя възможности за обучение на български студенти.

Отново се предвиждат образователни сесии с френски лектори (от Асоциацията на преподаватели и експерти Total Professeurs Associés /TPA /). Този път две от тях няма да се провеждат в София, а във Военноморска академия "Никола Вапцаров" във Варна. Курсът "Международен мениджмънт и междукултурна комуникация" ще бъде през февруари, последван от курса "Управление и комуникация при кризи" през месец март.

След успеха на курса "Договори за проучване и добив на нефт и газ", проведен през ноември 2017 г. в Стопански Факултет на Софийския университет от Заместник-председателя на TPA, Жан-Ерик Блюмро, друг лектор от TPA ще изнесе пред студенти от същия факултет курса "Процес на вземане на инвестиционни решения. Икономика на нефта и енергетиката".

Тези курсове са безплатни и в тях могат да участват представители на определени местни институции.