Skip to content

06/06/2021 News

Тотал Е&П България Б.В. допринася за професионалното образование

За осма поредна година Тотал Е&П България Б.В. предостави възможност за обучение на български студенти. Тази инициатива се осъществява в рамките на споразуменията за сътрудничество с партньорите ни от българските университети.

В края на май лектори от Асоциацията на професорите и експертите от Тотал (Total Professeurs Associés - TPA) проведоха онлайн 5-дневен професионален курс „Изменение на климата и енергиен преход“. Студенти от Софийския университет, Военноморската академия и млади специалисти имаха шанса да се запознаят с новите тенденции в енергетиката и да обсъдят предизвикателствата, с които тя трябва да се справи по пътя на прехода.

След оценката на индивидуалните работи на курсистите, Беноа Люк сподели задоволството на лекторите от активното участие в курса и начина, по който двадесет и тримата участници са приложили невопридобитите знания при разглеждане на реални случаи.

По време на официалното закриване на курса, Управителят на Тотал Е&П България Ив Лю Стънф благодари на участниците за сериозния им интерес към важната тема за климатичните промени, както и на Доц. Атанас Георгиев, Декан на Стопанския факултет на СУ, за неговия значителен принос за перфектното протичане на курса.