Skip to content

03/11/2023 News

Световен ден на устойчивото развитие (Sustainab'ALL Day) 2023 като One-TotalEnergies Bulgaria

Служителите на ТоталЕнерджис (Маркетинг, Е&П и АС24) в България празнуваха заедно Световният ден на устойчивото развитие на 09.10.2023 г. Заедно разгледахме 10-те индикатора на програмата Sustainab'ALL и играхме 3 забавни игри:
 

  • Мозъчна атака, в която всеки имаше възможността да сподели своите идеи как можем да допринесем към устойчивото развитие на Компанията ни и обществото ни,
  • Карти VISA Pocket Cards, в която колегите ни тестваха и показаха своите познания за новите и устойчиви енергии. 
  • kiloWHAT by greenflex, където колегите ни имаха за задача да подредят различни източници на енергия според техния въглероден отпечатък. 

ТоталЕнерджис е структурирала своя подход към устойчивото развитие при провеждане на своите дейности, така че да допринесе към постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие (SDGs), към които ТоталЕнерджис се ангажира да подкрепи през 2016 г.
 
През 2023 г се планира всеки филиал и бизнес звено на ТоталЕнерджис по света да приеме план за напредък с цели, които да бъдат постигнати до 2025 г., и всеки план да се основава на действия, пряко свързани с местните дейности на съответния филиал. Тези планове формират програмата Sustainab’ALL, чрез която ТоталЕнерджис материализира своя принос към устойчивото развитие.