Skip to content

29/04/2022 News

Световен ден на безопасността 2022: нови Златни правила и посещение на кариера Холсим Чепинци

ТоталЕнерджис Маркетинг България отпразнува Световния ден на безопасността на 29.04.2022 г. Служителите ни се запознаха с реформулираните 12 златни правила и посетиха кариерата на Холсим в Чепинци за обмяна на опит и запознаване с друга култура на безопасност.