Skip to content

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софийски университет

ТоталЕнерджис ЕП България и партньорите му в проучването в „Блок Хан Аспарух“ имат установени дългосрочни отношения със Софийския университет – най-старото висше училище в България. Това е в съответствие с нашата политика за подпомагане на академичните институции в страната и за обучение на квалифицирани български специалисти в областта на геонауките и енергетиката. През годините са направени различни дарения на оборудване, обновяване на лаборатории, създаване на кариерен център, курсове за обучение и производствена практика за студенти с Геолого-географския факултет, Физическия факултет и Факултета по икономика и администрация.

За да формализират своите взаимоотношения, през 2015 г. ТоталЕнерджис ЕП България и Софийския университет подписаха рамково споразумение за сътрудничество , което по-късно бе удължено. Като пример за ангажи¬раността ни по споразумението бяха организирани специализи¬ра¬ни курсове по геология и енергиен преход с Асоциацията на професо¬ри¬те на ТоталЕнерджис, която осигури опитни международни лектори. През последните 8 години в СУ бяха проведени 12 курса с над 170 участни¬ци. 

През септември 2019 г. беше открита обновената и модернизирана химическа лаборатория към Геолого-географския факултет благодарение на финансовата подкрепа на ТоталЕнерджис ЕП България и неговите партньори. Обновяването включваше инсталиране на модерна климатична систе-ма и доставка на лабораторни аспиратори, устойчиви на киселини вентилатори, безопасни шкафове, лабораторен остров, муфелна пещ и сушилня.
От 2019 г. ТоталЕнерджис ЕП България спонсорира ежегодно и Лятната и зимна  школа „Мениджмънт в енергетиката“ за студенти магистърска степен, докторанти и специалисти от енергийната индустрия, организирана от списание Utilities и Центъра за образователни услуги към Факултета по икономика и бизнес администрация. 

През 2022 г. ТоталЕнерджис ЕП България стана съосновател на Образователна и научна лаборатория „Устойчиви бизнес модели и практики“ (ESG Lab) към Факултета по икономика и бизнес администрация. ESG Lab е първият научно-обучителен център в областта на устойчивото управление в Софийския университет. Той допринася с научни и образователни продукти, свързани с разработването и прилагането на екологични, социални и управленски аспекти на бизнеса.