Skip to content

20/12/2021 News

Проучвателният екип на ТоталЕнерджис ЕП България представи „NextVision, образен инструмент“ на „Геонауки 2021“

Годишната научна конференция на Българското Геологическо Дружество се проведе на 9 и 10 декември в Софийския Университет. Програмата на конференцията с международно участие акцентира върху актуални проблеми на геологията и науките за Земята, представени чрез 83 поканени, устни и постерни доклади.

„Геонауки 2021” даде възможност на научни колективи и звена от университети, институти, лаборатории, геолого-проучвателни и добивни предприятия от страната и чужбина да споделят научните си постижения и да популяризират дейностите си.

Проучвателният екип на ТоталЕнерджис ЕП България се присъедини към форума с онлайн презентация: „NextVision, образен инструмент за бърза и ранна инвентаризация на перспективност в 3D сеизмичен обем (морски блок Хан Аспарух, България)", която разглежда най-новите сеизмични резултати в блок Хан Аспарух.

В духа на традицията и като част от своята програма за КСО, ТоталЕнерджис ЕП България спонсорира събитието.