Skip to content

06/10/2020 News

“Мобилността в бъдещето - Устойчиви технологии за автомобилния сектор” - безплатен Масов Онлайн Курс

Трето издание на безплатен Масов Онлайн Курс /МОК/ на IFP school с подкрепата на Total Foundation

Тотал Е&П България популяризира безплатни образователни възможности с високо качество още от 2015 г. Радваме се да ви информираме за третото издание на безплатния масов онлайн курс на IFP school “Мобилността в бъдещето - Устойчиви технологии за автомобилния сектор”

Обучението е на английски език и ще започне от 30 октомври 2020 г.

Целта на този четириседмичен курс, в контекста на енергийния преход и устойчивата мобилност, е да бъдат разбрани техническите специфики и екологичните проблеми, свързани с автомобилната индустрия.

Този MOК е предназначен за студенти или за професионалисти, които се интересуват от енергийния и автомобилния сектор. По-общо казано, той е за тези, които желаят да получат познания за електрическото задвижване, хибридите, автономното шофиране и новите форми на мобилност, за хората, които са убедени, че изменението на климата е реално предизвикателство, с което може да се справяме и чрез конкретни решения по отношение на мобилността.

Повече информация за курса и регистрация:

https://mooc.mobility.ifp-school.com/Minisite/home/14365#training