Skip to content

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Минно-геоложки университет

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е учебен и научен център в София, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности. ТоталЕнерджис ЕП България има рамково споразумение за сътрудничество с университета за стратегическо партньорство в областта на образованието, научните изследвания и иновациите в сферата на проучването и добива на нефт и газ. Целта е да се повишат възможностите за намиране на работа на местни кадри в една все по-конкурентна международна среда.

Курсовете по офшорно сондиране и ЗБОС (здраве, безопасност и околна среда) с преподаватели от Асоциацията на професорите на ТоталЕнерджис са първата инициатива, която реализирахме съвместно за студентите през 2015 г. 

През 2018 г. в университетската библиотека беше открит читателски кът „Хан Аспарух“. Оформен с брандирани с името на компанията мебели, той съдържа специализирана литература за офшорно сондиране за нефт и газ, дарена на университета
През 2022 г. ТоталЕнерджис подкрепи финансово проект на МГУ за повишаване на капацитета и точността на интерпрета¬ционните и симулационни дейности на "Лаборатория по 3D моделиране и симулация" чрез въвеждане в експлоатация на нови хардуерни и софтуерни продукти.