Skip to content

28/11/2021 News

Курсът „Устойчиво развитие, корпоративна социална отговорност (КСО) и етика” – професионалисти, предават опита си на млади българи

През третата седмица на ноември 2021 г. Жан-Пиер Кордие и Филип Персийон, от “Total Professeurs Associés”(TPA), изнесоха поредица от лекции на тема „Държави и корпорации: Устойчиво развитие, КСО и етика” пред 22 български студенти и млади специалисти.

Онлайн обучението традиционно се организира съвместно от ТоталЕнерджис ЕП България и Стопански факултет на Софийския университет. Деканът на факултета и Директор на магистърска програма "Енергийни пазари и услуги", Доц.д-р. Атанас Георгиев, официално откри курса.

Лекциите, подготвени на базата на широкия опит на лекторите, бяха обогатени с множество примери и казуси. Беше припомнено, че компаниите са основен участник в социалната система и че корпоративната социална отговорност произтича от по-широкото понятие за устойчиво развитие и 17-те цели за устойчиво развитие. Участниците получиха общи познания за взаимоотношенията между държави, компании и заинтересовани страни, за договорите в международните енергийни компании, за предизвикателствата на политиките за КСО, за практическото прилагане и поуките от него. Те научиха много за етиката и прилагането на Кодекс за поведение в компаниите. Вася Николовска, Ръководител Правни и Корпоративни Дела на ТоталЕнерджис ЕП България, също така представи пред аудиторията дейностите по КСО на филиала през последното десетилетие.

Като част от ангажимента към своите академични партньори, ТоталЕнерджис ЕП България подкрепя финансово и технически образователни курсове, свързани с нефтената и газовата индустрия и устойчивото развитие, които са безплатни за българските участници.