Skip to content

06/10/2022 News

Конгрес на Карпато-Балканската Геоложка Асоциация

Между 7 и 11 септември 2022 г. в Пловдив се проведе 22-рият конгрес на Карпато-Балканската геоложка асоциация (КБГА).

Присъстваха над 330 изследователи от около 30 държави, което превръща конгреса  през 2022 г. в най-значимия научен геоложки форум в България за последните 30 години.

Над 295 резюмета бяха публикувани в специалния том на Geologica Balcanica, 10 рецензирани пълни статии и научни съобщения намериха място в официалните списания на CBGA – Geologica Balcanica и Geologica Carpathica. Те бяха представени устно или чрез постери в 18 общи и 11 специални сесии.

Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association

TotalEnergies спонсорира събитието и направи презентация за въглеводородния потенциал на блок Хан Аспарух в българския сектор на Черно море.