Skip to content

Нашето Черно море

Проучването и опазването на околната среда на Черно море и устойчивото използване и управление на нейните ресурси е ключово направление в стопанската дейност на ТоталЕнерджис ЕП България и програмата за КСО.

Естествено, наш научен партньор в това начинание е Институтът по океанология (ИО-БАН) като Национален морски научен и експертен център към Българската академия на науките, провеждащ фундаментални и приложни изследвания в областта на океанографията с цел разработване на стратегия за устойчиво развитие и управление на Черно море.

„Картографиране на чувствителността на черноморското крайбрежие“ – съвместен проект с Института по океанология

През 2015 г. ТоталЕнерджис и неговите партньори започнаха сътрудничество с Института по океанология към Българската академия на науките като част от процеса по подготовка за осигуряване на безопасност и опазване на околната среда за офшорните проучвателни дейности в България.

Първоначално разработената карта на екологичната чувствителност (КЕЧ), съсредоточена върху българските части от Черно море, беше по-късно обогатена от учените от Института по океанология и като резултат бе издадено „Картографиране и анализ на чувствителността на българското черноморско крайбрежие“ (Алманах на черноморското крайбрежие).

Допринасяме за опознаването на черноморското крайбрежие

Алманахът на черноморското крайбрежие предоставя ценна информация за екологичното състояние на българското крайбрежие от Дуранкулак до Резово както за студенти и учени, така и за широката общественост. Висококачественото издание, състоящо се от научни статии, снимки и карти, е първото от 40 години насам, което предлага цялостно описание на чувствителните райони на българското черноморско крайбрежие, включително неговите геология, флора и фауна, местообитания и археологически обекти.

Книгата беше дигитализирана през 2018 г. и е достъпна на английски език за всички, които се интересуват от тази тематика.

Към Алманаха

ТоталЕнерджис ЕП България като отговорен член на черноморската общност

ТоталЕнерджис ЕП България дари Алманаха на черноморското крайбрежие на редица национални и местни заинтересовани лица включително училища, университети, библиотеки, министерства, черноморски общини, неправителствени организации и др. с цел повишаване на информираността за състоянието на черноморското крайбрежие. 
През 2019 г. подпомогнахме финансово и издаването на българската версия на Алманаха и продължихме с безплатното разпространение (над 350 екземпляра) сред различни организации и администрации.

Наръчник за морска култура

Handbook for Maritime Culture

Съвместният проект на Сдружение „За интелигентен растеж” и ТоталЕнерджис ЕП България насърчава младежи да се научат на правилно поведение в морето, да опознаят по-добре Черно море и как да съхраняват неговите богатства.

Създаването на наръчник за морска култура стартира през 2020 г. В първата фаза Сдружение „За интелигентен растеж” сформира група от студенти и ментори с цел събиране на информация и подготовка на текстове на достъпен и разбираем език за различни аспекти на морската култура (етикет на лодката и на кораба, опазване на флората и фауната в Черно море, санкции за замърсяване, морски професии, жени с морски професии, безопасно поведение на плажа). Благодарение на ТоталЕнерджис ЕП България, Академия Кор Кароли предостави възможност на студенти да преминат обучение по ветроходство по море.

Втората фаза, реализирана изцяло с финансовата подкрепа на ТоталЕнерджис ЕП България, доведе до оформяне на наръчника и отпечатване на 2000 екземпляра от него. От април 2022 г. книгите се разпространяват безплатно сред студенти, ученици, университетски, училищни и общински библиотеки, доброволци в инициативата „Да изчистим България заедно“.

Електронната версия на наръчника на български език е достъпна онлайн тук  и на сайта на Ветроходна академия Кор Кароли.

Тази инициатива е част от ангажимента на ТоталЕнерджис ЕП България да подкрепя черноморски проекти и да насърчава устойчиво използване и опазване на морските ресурси.

Тя ще продължи със сформиране на група студенти с цел създаване на морска палитра с полезни визуални материали по различни теми, свързани с морето.