Skip to content

Кампания за енергийна и екологична осведоменост в училищата

През последните 7 години ТоталЕнерджис ЕП България успешно провежда кампания за енергийна и екологична осведоменост в училищата по българското Черноморие

Кампания за енергийна и екологична осведоменост в училищата

През последните 7 години ТоталЕнерджис ЕП България успешно провежда кампания за енергийна и екологична осведоменост в училищата по българското Черноморие

Образователна инициатива, включваща интерактивна презентация по теми, свързани с енергията

Членове на екипа на ТоталЕнерджис ЕП България предоставят на ученици информация и им показват кратки видеоклипове за различните видове невъзобновяеми и възобновяеми енергийни източници. Те обсъждат с учителите и техните класове предизвикателствата на отговорното производство, доставка и използване на енергията за постигане на баланс между социалните, икономическите и екологичните потребности на настоящите и бъдещите поколения. Децата получават също и книжката „Пътеводител на енергиите” с подробни илюстрации, игри и кръстословици.

Кампанията започна в сътрудничество с Дирекция „Образование” на Община Варна и Община Бургас и с Асоциацията на българските черноморски общини. Досега е обхванала 1120 деца от 22 училища във Варна, Бургас, Шабла, Каварна, Дуранкулак, Бяла, Приморско, Старо Оряхово, Пчелник и София