Skip to content

04/07/2023 News

Ив Лю Стънф, Управител на ТоталЕнерджис ЕП България и делегат за дейностите на филиалите в Азербайджан и Нидерландия, говори на форума Green Transition в София

Yves Le Stunff, Managing Director of TotalEnergies Exploration Production BulgariaПрез юни в София се проведе най-големият форум за Зелен преход в Централна и Източна Европа. Третото му издание фокусира дебата върху необходимостта от сътрудничество и свързаност на страните от Централна и Източна Европа в прехода към нисковъглеродни икономики и устойчиво развитие.

Организаторите (Dir.bg и 3E News) поканиха Ив Лю Стънф да участва в панела за енергийна сигурност в региона на ЦИЕ. В презентацията си той подчерта ролята, която TotalEnergies може да играе в справянето с предизвикателството за съчетаване на енергийния преход с необходимостта от енергийна сигурност, като същевременно се цели минимизиране на социалното въздействие. Той посочи някои скорошни инициативи на компанията, които се отнасят до кризата в енергийната сигурност в Европа и перспективите за потенциално бъдещо развитие на производството на енергия в региона. Аудиторията прояви интерес към плановете на TotalEnergies да разшири своето присъствие в региона на ЦИЕ чрез дейности, свързани с възобновяеми енергийни източници.

 • Green Transition forum in Sofia

  Форум Green Transition в София

 • Green Transition forum in Sofia

  Форум Green Transition в София

 • Green Transition forum in Sofia

  Форум Green Transition в София

 • Green Transition forum in Sofia

  Форум Green Transition в София

 • Green Transition forum in Sofia
 • Green Transition forum in Sofia
 • Green Transition forum in Sofia
 • Green Transition forum in Sofia